graj dalej lub zamknij

i wybierz inną grę w menu po lewej.

Baza wiedzy

 • Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Jedni twierdzą, że jest ich około 3000, inni podają liczbę 5000-6000. Wydaje się, że każdy kraj ma swój język urzędowy i na tym kończy się lista języków występujących na świecie. A nie jest to przecież prawda.

  czytaj

 • Umiejętność liczenia kształtuje się u dzieci dość wcześnie i rozwija przez wiele lat. Wpływ na jej uczenie się mają: przede wszystkim poziom rozwoju intelektualnego dziecka, jego zdolność do nadawania znaczenia sytuacjom oraz wpływ dorosłych, którzy uczą swoje pociechy liczenia obiektów, dodawania i odejmowania na palcach i w pamięci, gdzie jest więcej, a gdzie mniej przedmiotów itp. Najważniejsze są również osobiste doświadczenia dziecka, jego aktywność, gromadzenie własnych doświadczeń metodą prób i błędów.

  czytaj

 • Najwcześniej pismo powstało w Mezopotamii, później w Egipcie. Pierwsze znaki miały za zadanie rejestrowanie wielkości zbiorów, podatków wpływających do kasy władcy (od II połowy IV tysiąclecia przed naszą erą). Początkowo posługiwano się tzw. pismem piktograficznym, czyli znakami – obrazkami przedstawiającymi rzeczy, osoby, zwierzęta. Za jego pomocą nie można jednak było przedstawić czynności, imion itp. zaczęto więc wprowadzać pismo ideograficzne oparte na umownym przedstawianiu wyrazów niezależnie od ich fonetycznego brzmienia.

  czytaj

 • W średniowieczu przywilej uczenia się miała wyłącznie męska młodzież. Szkoły organizowane były przez kościół, tzw. szkoły parafialne lub katedralne. Na tę epokę przypada okres rozwoju i rozkwitu szkolnictwa, a szkoły funkcjonowały nie tylko w miastach, ale również na wsiach. Uczono pisania (kaligrafii), czytania i liczenia, łaciny, a przedmioty wykładane były w języku polskim.

  czytaj

 • Nigdy nie narzekaj na swoje dziecko, dopiero niezmienna i stała niechęć do odrabiania przez nie prac domowych, czytania lektur, otrzymywanie częstych ocen niedostatecznych, wagarowanie mogą wzbudzić twoje wątpliwości.

   

  czytaj
Najnowsze artykuły: