graj dalej lub zamknij

i wybierz inną grę w menu po lewej.

Baza wiedzy

 • 1. Postaw sobie za cel – nauka… i wytrwaj w tym postanowieniu.
  Możesz sobie wyznaczyć jakąś nagrodę za wykonaną pracę.

  czytaj

 • Matematyka nie jest trudna, trzeba jedynie ją rozumieć i umieć właściwie zastosować wzory niezbędne do rozwiązania danego zadania. Matematyka pozwala na osiągnięcie ogromnej satysfakcji po rozwiązaniu określonego problemu i daje poczucie dobrze wypełnionej misji. Jak jednak dojść do tego rozwiązania? Można próbować opracować ogólną zasadę rozwiązywania zagadnień matematycznych.

  czytaj

 • Czytanie pozwala nam zrozumieć, co autor tekstu chciał przekazać czytelnikowi, umożliwia komunikację między ludźmi, daje przepis na wykonanie jakiejś czynności, czyli przekazuje jakąś treść. Szybkie czytanie nie tylko przyspiesza tempo odkodowywania znaków graficznych, jakimi są litery, ale także trenuje możliwości poznawcze człowieka.

  czytaj

 • Efektywne uczenie się to osiągnięcie maksymalnej zdolności do przyswajania danej, potrzebnej wiedzy oraz prawidłowe jej wykorzystanie w przyszłości. Uczymy się w szkole i w domu. W szkole należy przygotować się do lekcji, aktywnie słuchać wykładu nauczyciela, sporządzać zrozumiałe notatki, powtarzać przyswojoną wiedzę. Czynnikiem wpływającym na łatwość przyswajania informacji jest koncentracja.

  czytaj

 • Aby nasze dziecko odnosiło sukcesy na gruncie szkolnym nie wystarczają tylko jego predyspozycje czy zdolności. Również my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za kształtowanie się młodego człowieka. Dziecko powinno mieć zapewnione w domu stałe miejsce do nauki, gdzie może rozłożyć potrzebne mu książki i zeszyty, ustalone stałe godziny poświęcane na odrabianie lekcji, spokój i ciszę przy tych lekcjach, aby nic nie zakłócało jego koncentracji.

  czytaj
Najnowsze artykuły: