graj dalej lub zamknij

i wybierz inną grę w menu po lewej.

Baza wiedzy

Czy warto czytać książki, lektury szkolne?

Dlatego jeśli na początku roku szkolnego nauczyciel języka polskiego poda listę lektur obowiązujących w danej klasie, nie należy od razu się do niech zniechęcać, wyrażać krytyczne opinie i zarażać nimi siebie oraz otoczenie. Książki napisane przez polskich autorów, poznawane na lekcjach języka polskiego, należą do klasyki literatury (mają dużą wartość dla naszego narodu). Ukazują w sobie cechy charakteru, które należy w sobie pielęgnować lub piętnować. Przedstawiają kawałek historii, którą dzięki uczestnictwu w wydarzeniach z książki łatwiej nam zapamiętać, skojarzyć, a niekiedy zrozumieć. Przekazy czysto historycznie nie ukazują np. losów ludzi podczas II wojny światowej lub opisują je bardzo ogólnikowo. Wspomnienia uczestników tych wydarzeń, czy opowiadanie o losach wówczas żyjących, pozwoli na pełniejsze zrozumienie dlaczego ludzie postępowali tak, a nie inaczej oraz pomoże nam w wyrobieniu sobie własnej opinii na dany temat.

Wszystkie te argumenty przemawiają za czytaniem książek. Są one znakomitą rozrywką, mogą poprawiać humor, dzięki śmiesznym historyjkom lub opowiadaniom. Mogą umilić czas w długiej podróży, na plaży, w długie deszczowe wieczory, mogą podpowiadać rozwiązanie nurtującego nas problemu. Książka to nasz przyjaciel, a nie wróg, nie zrobi nam nic złego.