graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Jak zainteresować dziecko nauką pisania?

    Dyktanda dla starszych dzieci:

1 krok – założenie zeszytu do ćwiczeń ortograficznych.

2 krok – powtarzanie i utrwalanie zasad pisowni.

3 krok – założenie na końcu zeszytu „słowniczka wyrazów trudnych”.

4 krok – czytanie tekstu samodzielnie przez dziecko po jednym zdaniu.

5 krok – zapamiętanie przeczytanego zdania.

6 krok – przepisanie zdania z pamięci.

7 krok – powtórzenie czynności aż do końca tekstu.

8 krok – sprawdzenie poprawności zapisanego tekstu i naniesienie poprawek.

9 krok – porównanie zapisanego tekstu ze wzorem.

10 krok – poprawa błędów (wypisanie wyrazów z błędami, uzasadnienie ich pisowni, ułożenie zdań z tymi wyrazami lub krzyżówki, wpisanie wyrazów do „słowniczka wyrazów trudnych”).

(“Dyktando w 10 punktach”, oprac. prof. dr hab. Marta Bogdanowicz)
   
Dyktanda te powinny być przeprowadzane codziennie. Po tygodniu rodzic może ponownie podyktować wyrywkowo zdania z całego tygodnia. Uczeń sprawdzi wtedy, ile błędów popełni w porównaniu z początkiem swojej pracy.