graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Kto to jest analfabeta?

W latach 1949-1952 rząd Polski Ludowej przeprowadził akcję likwidacji analfabetyzmu na ziemiach polskich. Ustawą z dnia 7 lipca 1949 roku wprowadzono obowiązek bezpłatnej nauki. Obowiązek ten trwa do dziś, co zgodnie z danymi statystycznymi powoduje, że analfabetyzm w Polsce nie istnieje.

Sposobem na analfabetyzm jest wypracowanie nawyku czytania ze zrozumieniem zarówno książek, jak i prasy, ulotek, regulaminów, instrukcji obsługi, a także filmów emitowanych w telewizji tylko z napisami. Możliwe, że Internet w znacznym stopniu zmniejszy stopień analfabetyzmu z uwagi na konieczność kontaktu internauty ze słowem pisanym. W sieci nie tylko jest dostępna nieograniczona ilość informacji niemal na każdy temat, ale również jest miejsce na indywidualną aktywność – czaty, fora dyskusyjne, pamiętniki w formie blogów, komentarze do wydarzeń, pisanie własnych tekstów, czytanie cudzych.

Niechodzenie do teatru, kina, na wystawy, coraz rzadsze korzystanie z darmowych bibliotek publicznych sprzyja rozwojowi analfabetyzmu. Aż 44% Polaków w ogóle nie czyta książek. Dziewczynki czytają książki chętniej niż chłopcy. W mieście czytelnictwo kwitnie bardziej niż na wsi.

Dzięki dziełom literackim można podróżować w czasie i przestrzeni, oderwać się od rzeczywistości i przeżyć znacznie więcej niż osoby niedoświadczające takich emocji. Człowiek, który czyta, ma wszechstronny ogląd na życie i problemy, jego dusza jest wrażliwsza, a różne przeszkody wydają mu się łatwiejsze do pokonania.