graj dalej lub zamknij

i wybierz inną grę w menu po lewej.

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Poradnik rozsądnego ucznia

7. Nie koncentruj się na jednym przedmiocie zbyt długo, lepiej „skakać” po tematach.
Zmieniaj tematykę odrabianych prac i ich stopień trudności, a wtedy zniwelujesz znudzenie i zmęczenie.

8. Często powtarzaj materiał z danego dnia.
Wracając do domu, idąc na spacer, do sklepu możesz starać się przypomnieć sobie, co wydarzyło się w danym dniu w szkole, czego się tam dowiedziałeś. Takie częste powtórki bardzo systematyzują i gruntują wiedzę. Dobrze jest powtarzać materiał tego samego dnia, ponieważ aż 80% wiadomości zapominamy w trakcie pierwszych 24 godzin od ich usłyszenia.

9. Odrabiając prace domowe, zaczynaj od zadań łatwych, potem weź się za trudniejsze, na koniec zostaw sobie najłatwiejsze.
Jeśli jest to możliwe, należy przerabiać kolejno przedmioty jak najmniej podobne do siebie, a prace pisemne na przemian z ustnymi.

10. Załóż kalendarz, w którym będziesz regularnie zapisywał terminy klasówek, kartkówek, referatów, prezentacji, ważnych prac domowych, egzaminów itp. 
Możesz również zaznaczać dyskoteki, koncerty, przedstawienia, urodziny kolegów, w których bierzesz udział. Pozwoli to na uporządkowanie twojego harmonogramu dnia i opracowanie planu działania w drażliwych momentach (na przykład jednego dnia urodziny kolegi, a następnego klasówka z matematyki).

11. Pamiętaj, że łatwiej uczyć się wśród przyjaciół niż wrogów.
Jeśli w klasie panują złe stosunki między uczniami, odbija się to na wynikach w nauce całej grupy. Wszelkie spory należy załatwiać szybko, rozmawiać o nich, rozwiązywać, pilnować, aby sytuacja nie powtarzała się. Wśród dobrych znajomych nauka idzie lepiej, a szkoda marnować energię na nikomu niepotrzebne spory.