graj dalej lub zamknij

i wybierz inną grę w menu po lewej.

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla młodszych czytelników

Jak zainteresować dziecko nauką pisania?

Dyktando w 10 krokach:

1 krok – codzienne dyktanda obejmujące 3-5 zdań. Można wymyślić nagrodę, na przykład po tygodniu pracy.

2 krok – wspólne wyszukanie tekstu i przeczytanie go przez rodzica.

3 krok – przeczytanie tekstu przez dziecko i omówienie pisowni każdego wyrazu (podanie zasad pisowni).

4 krok – zapisanie treści tekstu ze słuchu.

5 krok – samodzielne sprawdzenie poprawności zapisanego tekstu przez dziecko.

6 krok – sprawdzenie tekstu przez dorosłego i podanie liczby popełnionych błędów (bez wskazywania ich).

7 krok – ponowne sprawdzenie tekstu przez dziecko z pomocą słownika ortograficznego.

8 krok – ponowne sprawdzenie poprawionego tekstu przez dorosłego; jeśli nadal występują błędy, wskazuje on tekst będący wzorem dyktanda.

9 krok – porównanie obu tekstów przez dziecko i ostateczne poprawienie błędów.

10 krok – opracowanie błędnie zapisanych wyrazów przez dziecko (podanie zasad pisowni, wyrazów pokrewnych, odmiana przez liczby, przypadki).

Dyktando to ma za zadanie utrwalenie zasad pisowni przez przekształcenie nawyku głośnego myślenia (krok 3) w nawyk cichego przypominania sobie pisowni oraz dokładnego każdorazowego sprawdzania poprawności napisanego tekstu i poprawiania go.