graj dalej lub zamknij

i wybierz inną grę w menu po lewej.

Baza wiedzy

Jak mądrze pomagać dziecku w nauce?

Nie zawsze zdobywanie wiedzy jest łatwe, miłe i przyjemne. Są dzieci, które mają kłopoty z nauką i przez to bardzo szybko zniechęcają się do danego przedmiotu, czy nawet szkoły. Motywacja, zachęcanie do podjęcia wyzwania, wręcz pomoc należą do rodziców. Jeśli dziecko będzie widziało zainteresowanie dorosłych swoimi osiągnięciami, zdobytymi umiejętnościami, będzie czuło satysfakcję z wykonanej pracy, chętniej będzie tą wiedzę zdobywało. Najtrudniejszą kwestią jest taka pomoc, aby nie szkodziła ona dziecku, np. przez codzienne odrabianie za niego lekcji.

Po pierwsze należy wspólnie odpowiednio zaplanować i zorganizować dzień, tak aby znalazł się w nim czas zarówno na zajęcia szkolne, jak i odrabianie lekcji, wypoczynek i relaks, zabawę, higienę osobistą i wreszcie na inne zajęcia związane z poszerzaniem zainteresowań dziecka. Uczeń powinien mieć zapewniony w domu stały kącik do wykonywania swojej pracy, gdzie bez problemu znajdą swoje miejsce przybory szkolne, książki i zeszyty. Dziecko powinno uczyć się o stałych godzinach, w czasie gdy w domu panuje względny spokój i cisza, po obiedzie i odpoczynku. Rodzice w tym czasie nie powinni z dzieckiem prowadzić rozmów nie związanych z tematem pracy domowej, ani wydawać innych poleceń. Nie wskazane jest również słuchanie radia, oglądanie telewizji lub robienie innych czynności, które mogą rozpraszać dziecko i wręcz uniemożliwić mu skupienie się na słowach (gdyż ważniejsze dla niego są przesuwające się obrazy, niż czytany właśnie tekst).

Pomoc rodziców musi być właściwa i przemyślana. Nie może być wyręczaniem dziecka. Powinna głównie opierać się na zwróceniu jego uwagi na rzeczy, których samo nie dostrzegło, ukazać jak można rozwikłać jakiś problem, naprowadzić na właściwe tory rozumowania. Rodzice pomagający swoim dzieciom są bardziej zorientowani na ich uzdolnienia i braki oraz mogą w porę zapobiec zaległościom.