graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

 • Podstawy pozytywnej adaptacji za Wami. Poznaliście prawa swoje i dziecka, etapy rozwoju, które mają wpływ przy rozpoczynaniu przygody z przedszkolem, czym jest dojrzałośd przedszkolna, jaka jest rola rodzica w całym procesie, czy w niektórych sytuacjach trzeba odpuścid i poszukad innego rozwiązania, a także czy będąc nauczycielem warto zabierad dziecko do swojej placówki lub nawet grupy. Poniżej znajdziesz kilka rad, które warto wprowadzid w życie przed, w trakcie i po adaptacji.

  czytaj

 • Praca z dzieckiem, czy to w ogóle możliwe? Rodzice pracujący zdalnie z domu, mający towarzystwo dziecka z pewnością znają trudności jakie niesie ze sobą taka sytuacja. Jednak praca w przedszkolu z dzieckiem wygląda inaczej, bo jednak angażujemy je w nasze działania. Czy to oznacza, że jest łatwiej? Czy w ogóle w przypadku dzieci nauczycieli istnieje pojęcie adaptacji?

  czytaj

 • Bardzo zależy Ci aby dziecko chodziło do przedszkola, ale dziecko ma inny pogląd na ten temat? Mija kolejny tydzieo a ono zamiast robid adaptacyjne postępy, zaczyna przejawiad niepokojące objawy? Pojawia się wtedy wątpliwośd – może jednak przedszkole nie jest dla nas?

  czytaj

 • Hurra! Udało się! Wybraliście świetne przedszkole, idealna lokalizacja, ciekawe zajęcia, miłe panie. Chodzicie razem już od kilku dni, dziecko już zostaje samo na krótki czas i nie płacze, albo w niewielkim stopniu. Czy adaptacja Twojego dziecka przebiegła prawidłowo? Kiedy poznad, że dziecko czuje się już swobodne, bezpieczne i zaakceptowało nowe miejsce?

  czytaj

 • Zacznijmy może od tego, że prawa rodzica i dziecka w przedszkolu są ściśle związane z aktami prawnymi jak np. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i innymi dokumentami międzynarodowymi. Są one podstawą do współpracy rodziców i nauczycieli w trosce o wspólne dobro. Jakie prawa powinny Cię zainteresowad w szczególności?

  czytaj