graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Instrukcja rozwiązywania zadań matematycznych

Matematyka nie jest trudna, trzeba jedynie ją rozumieć i umieć właściwie zastosować wzory niezbędne do rozwiązania danego zadania. Matematyka pozwala na osiągnięcie ogromnej satysfakcji po rozwiązaniu określonego problemu i daje poczucie dobrze wypełnionej misji. Jak jednak dojść do tego rozwiązania? Można próbować opracować ogólną zasadę rozwiązywania zagadnień matematycznych.

Na wstępie należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać, a następnie przeanalizować treść zadania (oznaczyć lub określić niewiadomą, której poszukujemy, zapisać za pomocą wyrażeń matematycznych związki zachodzące między danymi podanymi w zadaniu a niewiadomą).

Kolejnym krokiem jest zaplanowanie rozwiązania zadania, na przykład przez ułożenie równania – dwa różne wyrażenia, które opisują poszukiwaną wielkość, należy połączyć znakiem równości. W następnej kolejności należy podjąć próbę rozwiązania tej równości i sprawdzenia otrzymanego wyniku: czy po podstawieniu do liczby niewiadomej suma wszystkich składników zgadza się z założeniami zadania. Jeśli nie, należy sprawdzić poprawność ułożonego równania z treścią.

Ostatnim krokiem jest sformułowanie i zapisanie odpowiedzi zgodnej z treścią pytania umieszczonego w tekście. Można również pokusić się o próbę rozważenia innych możliwości rozwiązania tego zadania, co nie tylko pozwoli na sprawdzenie poprawności jego wyniku, ale także przyniesie wiele satysfakcji, że potrafimy poradzić sobie z problemem na kilka możliwych sposobów.