graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Jak efektywnie się uczyć?

Dobre notatki to połowa sukcesu, ułatwią one późniejszą powtórkę materiału. Przy czytaniu jakiegoś tekstu, przeanalizowaniu go, należy wypisywać najważniejsze naszym zdaniem zagadnienia i objaśnienia ich, a następnie po omówieniu ich przez nauczyciela, jeszcze uzupełnić zapiski o dygresje przez niego wtrącane lub obrazujące dany przykład. Notatki mogą zawierać skróty myślowe jej autora lub znaki graficzne tylko dla niego zrozumiałe.

Należy często powtarzać przyswojone już wiadomości. Może to być przypominanie sobie notatek lub lekcji w trakcie powrotu ze szkoły do domu lub bardzo krótkie przeglądanie swoich zapisków, szybkie przeczytanie przerobionego rozdziału z książki. Główną kwestią jest tu samo przeprowadzenie powtórki.

Uczenie się w domu polega na szybkim i łatwym zapamiętywaniu przerobionego materiału. Jedną z metod zapamiętywania są mnemotechniki, czyli zbiór trzech składników – asocjacji, wyobraźni i lokalizacji. Asocjacja to łączenie elementów na zasadzie skojarzeń, wyobraźnia to tworzenie połączeń i asocjacji niezbędnych do zapamiętywania, lokalizacja – właściwe umiejscowienie zdobytej wiedzy. Poprzez stosowanie tych trzech zasad można tworzyć obrazy, skojarzenia, które łączą te elementy.

Inną metodą na zapamiętywanie jest metoda obrazkowa, polegająca na przetworzeniu informacji tekstowych na obrazkowo-rysunkowe. Stosuje się ją jedynie przy zapamiętywaniu realnych wiadomości, abstrakcyjne nie znajdą zastosowania.

Warto wiedzieć, że wiedza to w 10% nauka, a w 90% wykorzystywanie już nabytych informacji. Stosując się do powyższych zasad, można dojść do przekonania, że nauka nie jest już przykrym obowiązkiem, lecz przyjemnością, a dobre wyniki w nauce będą zachęcać do dalszego wysiłku.