graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Jak mądrze pomagać dziecku w nauce?

Nie zawsze zdobywanie wiedzy jest łatwe, miłe i przyjemne. Są dzieci,  które mają kłopoty z nauką i przez to bardzo szybko zniechęcają się do danego przedmiotu czy nawet do szkoły. Motywacja, zachęcanie do podjęcia  wyzwania, pomoc - to zadania rodziców. Jeśli dziecko będzie widziało zainteresowanie dorosłych swoimi osiągnięciami, zdobytymi umiejętnościami, będzie czuło satysfakcję z wykonanej pracy i chętniej będzie zdobywać wiedzę. Najważniejsze to pomagać dziecku tak, by mu nie szkodzić, na przykład przez codzienne odrabianie za niego lekcji.

Po pierwsze, należy wspólnie odpowiednio zaplanować i zorganizować dzień, tak aby znalazł się w nim czas zarówno na zajęcia szkolne i odrabianie lekcji, jak i na wypoczynek i relaks, zabawę, higienę osobistą i wreszcie na inne zajęcia związane z poszerzaniem zainteresowań dziecka. Uczeń powinien mieć zapewniony w domu stały kącik do wykonywania swojej pracy, gdzie bez problemu znajdą swoje miejsce przybory szkolne, książki i zeszyty. Dziecko powinno uczyć się o stałych godzinach, w czasie gdy w domu panuje względny spokój i cisza, po obiedzie i odpoczynku. Rodzice w tym czasie nie powinni z dzieckiem prowadzić rozmów niezwiązanych z tematem pracy domowej ani wydawać innych poleceń. Niewskazane jest również słuchanie radia, oglądanie telewizji lub wykonywanie innych czynności, które mogą rozpraszać dziecko czy wręcz uniemożliwiać mu skupienie się na słowach (gdyż ważniejsze dla niego są przesuwające się obrazy niż czytany właśnie tekst).

Pomoc rodziców musi być właściwa i przemyślana. Nie może być wyręczaniem dziecka. Powinna opierać się głównie na zwróceniu jego uwagi na rzeczy, których samo nie dostrzegło, ukazywaniu, jak można rozwikłać jakiś problem, naprowadzaniu na właściwe tory rozumowania. Rodzice pomagający swoim dzieciom są bardziej zorientowani na ich uzdolnienia i braki oraz mogą w porę zapobiec zaległościom.