graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Jak prowadzić zeszyt?

Osiągnięcie sukcesu w postaci dobrych ocen bardzo ułatwiają porządne i czytelne notatki. Jak zatem prowadzić zeszyt przedmiotowy, aby móc z niego  skorzystać i nie musieć się go wstydzić?

Przede wszystkim należy go kupić (dostosowując się do wymagań nauczyciela i charakteru przedmiotu) i założyć. Zeszyt musi mieć marginesy. Co jeszcze? 

  • Na pierwszej stronie napisz nazwę przedmiotu, z którego będziesz w zeszycie robić notatki, swoje imię i nazwisko, a także klasę, do której uczęszczasz.
  • Wszystkie notatki w zeszycie pisz starannie, przy czym nie musi to być ładne pismo - ważne, by było czytelne. Zastanów się również nad własnym systemem skrótów myślowych, łatwych do odczytania, a pozwalających na szybsze zapisanie tekstu.
  • Notatki muszą być dokładne i przejrzyste. Powinny być one przede wszystkim jasne dla nas, nie za długie, bez wtrąceń niezwiązanych z tematem. Ciekawym rozwiązaniem może być podkreślanie rzeczy najważniejszych lub zaznaczanie ich, na przykład na marginesie. Doskonale nadają się do tego zakreślacze.
  • Możesz dopisywać dodatkowe informacje zdobyte z różnych innych źródeł. Są one nie tylko ciekawe, ale również bardzo przydatne, bo pozwalają wyróżnić się czy to podczas sprawdzianu, czy gdy nauczyciel sprawdza zeszyt. Dużą zaletą jest wklejanie zdjęć lub wykresów, które w znaczny sposób wzbogacą szatę graficzną zeszytu, a nam pozwolą na łatwiejsze zapamiętanie tematu na zasadzie skojarzenia.
  • Staraj się nie przesadzać z nadmiarem kolorów, ponieważ może to nie tylko nie wyglądać estetycznie, ale również zakłócać obraz całości notatki i jej najważniejszych części. Podkreślaj raczej tylko zdania godne uwagi, daty i nowe pojęcia, a w ten sposób łatwiej będziesz zapamiętywał ważne informacje.