graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Jak zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem?

Wystarczy uczyć się w miarę regularnie, odrabiać prace domowe, przygotowywać się na sprawdziany i odpowiedzi ustne, czytać lektury szkolne i inne przydatne pozycje, dobrze zachowywać w szkole, pomagać kolegom i koleżankom, pożyczać zeszyty, gdy zaistnieje taka potrzeba. Dobrze jest również wykonywać jakieś dodatkowe prace, które są mile widziane przez nauczycieli, a pozwalają wyróżnić się z tłumu. Prace takie kosztują trochę wysiłku, ale po pierwsze poszerzają naszą wiedzę, po drugie doskonale utrwalają przerabiany materiał, po trzecie mogą wywołać pozytywne reakcje kolegów (i nie tylko dlatego, że to nie oni musieli tę pracę wykonać).

Świadectwa szkolne drukowane są w różnych kolorach. Niebieskie jest świadectwo promocyjne i ukończenia szkoły podstawowej, pomarańczowe – świadectwo promocyjne i ukończenia gimnazjum, żółte – świadectwo promocyjne i ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, różowe – świadectwo promocyjne i ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, brązowe – świadectwo promocyjne i ukończenia szkoły policealnej, zielone – świadectwo promocyjne i ukończenia szkoły artystycznej (na przykład szkoły muzycznej, plastycznej).

Życzymy Wam samych świadectw z paskiem i powodzenia w nowym roku szkolnym.