graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Liczba języków na świecie

Ile jest języków na świecie? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Jedni twierdzą, że jest ich około 3000, inni podają liczbę 5000-6000. Wydaje się, że każdy kraj ma swój język urzędowy i na tym kończy się lista języków występujących na świecie. A nie jest to przecież prawda.

Szacuje się, że współcześnie w użyciu jest około 7000 języków. Nie można podać konkretnej liczby, ponieważ językoznawcy nie zawsze są w stanie stwierdzić, czy dany język jest już odrębny, czy jest tylko dialektem już istniejącego. Do takiej sytuacji dochodzi na przykład w Chinach, Indiach, krajach zamieszkałych przez liczne plemiona, tam, gdzie powierzchnia państwa jest na tyle duża, aby w każdej jego części mieszkańcy porozumiewali się innym językiem. Na terenach mniej rozwiniętych (puszcze amazońskie w Afryce) każde plemię używa innego języka. Część języków używanych na świecie występuje wyłącznie w formie mówionej.

Języki nieustannie ulegają ewolucji i tak jak ludzie – umierają. Dzieje się to wtedy, gdy umiera ostatnia osoba, która posługiwała się danym językiem. Naukowcy starają się zapisywać języki będące na wymarciu, nagrywają ich użytkowników, robią notatki, ale nie zawsze udaje się zdążyć na czas.

Każdy mieszkaniec, nawet jeśli posługuje się własnym, wewnętrznym językiem, zobowiązany jest do znajomości języka urzędowego kraju, w którym zamieszkuje. W niektórych krajach afrykańskich obowiązuje kilka języków urzędowych. Niektórzy mieszkańcy Ziemi muszą znać 3-4 języki.

Najwięcej ludzi na świecie używa języka chińskiego (około 1 miliarda), zaś językiem o największym zasięgu globalnym jest język angielski (512 milionów). Wzrasta liczba użytkowników języka hindi (490 mln). Innymi najczęściej używanymi językami są: hiszpański (392 mln), rosyjski (277 mln), arabski (246 mln), bengalski (211 mln), portugalski (191 mln), indonezyjski/malajski (160 mln), francuski (129 mln). Za najłatwiejsze języki uważa się: hiszpański, angielski i włoski, najtrudniejsze to: polski, chiński i koreański.