graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Programy komputerowe wspierające edukację szkolną


Edukacyjne programy komputerowe dla dzieci mają nie tylko uczyć, lecz także zapewniać rozrywkę. Można poznawać zarówno matematykę, jak i język polski, historię, przyrodę, języki obce poprzez zabawę. Programami wspierającymi proces nauczania są również gry strategiczne, symulacyjne, szachy czy gry nakazujące podejmowanie jakiś decyzji.

Aby korzystać z komputera, nie trzeba umieć czytać czy pisać. Program edukacyjny jest w stanie tak dotrzeć do ucznia, aby ten wiedział, czego się od niego wymaga i jakie jest jego zadanie. Zatem można powiedzieć, że taki program musi się charakteryzować i prostym sposobem komunikacji z użytkownikiem, szybkością reakcji na jego działanie oraz wynagradzaniem za wykonaną pracę. Użytkownik natomiast powinien mieć umiejętność obsługi myszki i klawiatury, twórczego i logicznego myślenia.

W zakresie edukacji polonistycznej komputer może szybko i obiektywnie ocenić ucznia, wyszukać błędy, poprawić je, uzupełnić wskazane wyrazy potrzebnymi literami czy sprawdzić prawidłowość użycia określonej części mowy. Natomiast w zakresie edukacji matematycznej uczniowie mogą wykonywać cztery podstawowe działania arytmetyczne, tabliczkę mnożenia, mogą rozwiązywać proste zadania tekstowe, równania, dokonywać działań na zbiorach. W zakresie aktywności środowiskowej urozmaiceniem zajęć będzie wykorzystanie encyklopedii multimedialnych i korzystanie z dobrodziejstwa Internetu, czyli wyszukiwanie potrzebnych informacji, zdjęć, filmów, itp.

Pierwszoklasiści są pełni radości, ufności, zapału i ciekawości świata, są otwarci na innowacje, a korzystając z komputera, kształtują w sobie nawyk koncentracji i właściwej organizacji pracy.

Komputer jest przyjacielem, który nigdy się nie zdenerwuje, nie wykpi, nie wyśmieje nawet najgłupszego błędu. Pozwoli wielokrotnie wykonywać to samo zadanie, nigdy się nie zmęczy i nie znudzi, nie wystawi złej oceny. Korzystanie z edukacyjnych programów komputerowych powinno zwiększać efektywność nauki, uatrakcyjniać ją, a przede wszystkim ułatwiać proces zdobywania wiedzy.