graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Rozpoczęcie nauki przez dzieci sześcioletnie

Wielu rodziców zastanawia się, jak pomóc swojemu dziecku rozpoczynającemu naukę w szkole podstawowej. W dobie obecnie przeprowadzanych reform edukacji do pierwszej klasy zaczynają już uczęszczać sześciolatki.

Młody człowiek podczas swojego pobytu w przedszkolu (pomiędzy 3 a 6 rokiem życia) rozwija się, jego umysł staje się bardziej chłonny na nowe doświadczenia, nabywa umiejętności, które pozwalają mu na rozpoczęcie nauki pisania i czytania. Dotychczas nabyty zasób wiedzy, pojęć, umiejętności pozwala mu przygotować się na przejście z przedszkola do szkoły i podjąć się nowych obowiązków ucznia. Dziecko chce przez to zaspokajać swoją potrzebę poznawczą, a jednocześnie podchodzi do tego bardzo emocjonalnie.

Rola rodzica w tym momencie polega na przygotowaniu malucha do podjęcia się nowych zadań, opowiadaniu mu, jak będzie wyglądała nauka w szkole, czego będzie się od niego oczekiwało, czym będzie się zajmował na lekcjach, czego nauczy się w pierwszej klasie. W żadnym razie nie wolno go straszyć szkołą, ciężką pracą, jaka czeka ucznia, czy wytwarzać w nim lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych. Wtedy bardzo trudno będzie przekazać prawdziwe motywy i sens uczenia się.

Dzieci muszą wykształcić w sobie umiejętność przyjmowania roli odbiorcy informacji przekazywanych przez nauczyciela. Wymaga to od nich dużej aktywności i siły woli. Rodzice powinni zapewnić dzieciom po zajęciach lekcyjnych odpowiednią dozę ruchu, aby mogły odreagować szkołę, wypoczynku na świeżym powietrzu i swojej obecności w ich otoczeniu. Dziecko musi czuć, że jest w pełni akceptowane i wspierane na tej trudnej dla niego drodze. Musi wiedzieć, że niezależnie od jego osiągnięć na płaszczyźnie edukacyjnej w domu zawsze są ludzie, którzy je kochają, troszczą się o nie, wysłuchają w każdej chwili, poradzą, pomogą i doskonale zdają sobie sprawę, jak ciężko pracuje.