graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla młodszych czytelników

Czy warto czytać książki, lektury szkolne?

Dlatego jeśli na początku roku szkolnego nauczyciel języka polskiego poda listę lektur obowiązujących w danej klasie, nie należy od razu się do nich zniechęcać, wyrażać krytyczne opinie i zarażać nimi siebie oraz otoczenie. Książki napisane przez polskich autorów, poznawane na lekcjach języka polskiego, należą do klasyki literatury (mają dużą wartość dla naszego narodu). Ukazują cechy charakteru, które należy w sobie pielęgnować lub piętnować. Przedstawiają kawałek historii, którą dzięki uczestnictwu w wydarzeniach z książki łatwiej nam zapamiętać, skojarzyć, a niekiedy zrozumieć. Przekazy czysto historycznie nie ukazują na przykład losów ludzi podczas II wojny światowej lub opisują je bardzo ogólnikowo. Wspomnienia uczestników tych wydarzeń czy opowiadanie o losach wówczas żyjących pozwoli na pełniejsze zrozumienie, dlaczego ludzie postępowali tak, a nie inaczej, oraz pomoże wyrobić sobie własną opinię na dany temat.

Wszystkie te argumenty przemawiają za czytaniem książek. Książki są znakomitą rozrywką, mogą poprawiać humor, umilić czas w długiej podróży, na plaży, w długie deszczowe wieczory, mogą podpowiadać rozwiązanie nurtującego nas problemu. Książka to nasz przyjaciel, a nie wróg, nie zrobi nam nic złego.