graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla młodszych czytelników

Jak efektywnie się uczyć?

Efektywne uczenie się to osiągnięcie maksymalnej zdolności do przyswajania potrzebnej wiedzy oraz prawidłowego jej wykorzystania w przyszłości. Uczymy się w szkole i w domu. W szkole należy przygotować się do lekcji, aktywnie słuchać wykładu nauczyciela, sporządzać zrozumiałe notatki, powtarzać przyswojoną wiedzę. Czynnikiem wpływającym na łatwość przyswajania informacji jest koncentracja.

Właściwe przygotowanie się do lekcji pozwoli na uczestnictwo w niej, ewentualne wyjaśnienie wątpliwości, jakie wzbudził w nas dany temat. Nie mając potrzebnej wiedzy o przedmiocie wykładu, nie potrafimy zadawać pytań i tak naprawdę nie uczymy się. Siedzimy w szkole na lekcji 45 minut (niezależnie czy tego chcemy, czy nie) i nic z tego nie mamy, gdyż później w domu musimy nadrobić zaległości. Jest to więc marnotrawienie czasu, który moglibyśmy poświęcić na przyjemności. Jeśli wiemy, że dany temat nas zupełnie nie interesuje, możemy spróbować pobieżnie przejrzeć materiał na daną lekcję, poszukać wiadomości, które nie są dostępne w podręczniku, a mogą stanowić ciekawe urozmaicenie lekcji. Mając ogólny pogląd na dany temat, łatwiej sporządza się notatki. Możemy spróbować przygotować sobie przed lekcją pytania, na które w jej trakcie będziemy poszukiwać odpowiedzi, co ułatwi koncentrację.

Zawsze należy odrabiać zadane prace domowe i powtarzać na bieżąco przerobiony materiał. Częste powtarzanie wspomaga pamięć. Na lekcje należy przychodzić punktualnie i starać się nie zawracać głowy „zapominaniem” zeszytów.

Kolejnym etapem efektywnego uczenia się jest aktywne słuchanie, czyli zapisanie i zapamiętanie usłyszanych informacji oraz ich analiza i zastosowanie. W trakcie wykładu mogą narodzić się wątpliwości i dodatkowe pytania - należy je zapisywać i wyjaśniać z nauczycielem na bieżąco. Z całej treści trzeba wyodrębnić rzeczy najważniejsze, najczęściej odpowiadające na pytania kto, gdzie, kiedy, dlaczego, w jaki sposób, ile itp., poszukiwać odpowiedzi na wcześniej przygotowane pytania. Takie aktywne uczestnictwo w lekcji pozwala uczniowi zapamiętać wiadomości lepiej, niż gdyby tylko siedział cicho i notował (lub nie).