graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla młodszych czytelników

Jak zainteresować dziecko matematyką?

Rozwiązywanie równań z niewiadomą może być ciekawą przygodą w poszukiwanie X. Inną formą zabawy jest poszukiwanie kształtu figur geometrycznych w przedmiotach codziennego użytku lub wyrysowanie ludzika z samych trójkątów, kółek, kwadratów czy prostokątów.

Matematyki należy uczyć się systematycznie. Niezrozumienie jednego tematu pociąga za sobą brak zrozumienia przy kolejnych. W umyśle ucznia powinien być tworzony obraz pewnej całości, budowli, która runie, jeśli choć jedna ściana nie trafi na swoje miejsce. Materiał należy utrwalać często i powinno się to łączyć z pogłębianiem i porządkowaniem zdobytych wiadomości i wiązać się w jedną zrozumiałą dla dziecka całość.

Należy przy tym pamiętać, że celem nauczania matematyki jest nie tylko wyuczenie się treści merytorycznych czy wzorów, lecz również pobudzenie aktywności umysłowej ucznia, chęci samodzielnego pokonywania trudności, logicznego myślenia, poprawnej analizy zjawisk.

Codzienne ćwiczenia matematyczne pozwalają opanować umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w różnych sytuacjach życiowych, rozwinąć twórcze i logiczne myślenie, ułatwiają analizę zjawisk i samodzielne pokonywanie trudności.

Przykładowe zabawy z matematyką:

1. Przeliczanie przedmiotów: ile jest w pokoju aut, lalek, miśków, kredek? Czego jest więcej i o ile? Ile aut w kolorze czerwonym stoi na parkingu? Jeden odjechał, ile zostało?

2. Rozdzielanie przedmiotów na liczbę osób, na przykład dzielenie jedzenia, rozdawanie kart.

3. Zabawa w obserwowanie pogody i zapisywanie na papierze wyników w postaci wykresów - zabawa z termometrem.

4. Zabawa zegarem ze wskazówkami – wskazywani godziny, minut, ile czasu minęło.

5. Sprawdzanie rozkładów jazdy autobusów i wybranie właściwego, aby zdążyć na seans w kinie.