graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla młodszych czytelników

Jak zainteresować dziecko nauką czytania?

Przy korzystaniu z książki mówionej:

1 krok – rodzice prezentują początek, na przykład rozdziału czytanego przez aktora.

2 krok – dziecko słucha tekstu i obserwuje go w książce tradycyjnej.

3 krok – dziecko kontynuuje czytanie reszty rozdziału od chwili, kiedy nagranie zostaje zatrzymane.

4 krok – dziecko streszcza wysłuchany i przeczytany przez siebie tekst bądź odpowiada na pytania dorosłego do tego fragmentu.

5 krok – rodzice i dziecko dyskutują o wysłuchanym rozdziale, wyjaśniają ewentualnych wątpliwości.

6 krok – podsumowanie rozdziału i przejście do dalszego tekstu.