graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla młodszych czytelników

Jak zainteresować dziecko nauką pisania?

Zarówno rozpoczynając naukę w szkole, jak i wracając z wakacji dziecko jest bardziej zainteresowane zabawą czy grą na komputerze niż nauką pisania i czytania. Wielu z nas zastanawia się, jak zainteresować pociechę pisaniem literek, aby szybko się nie zniechęciło i nie poddało.

Sprawne pisanie i czytanie to podstawowe umiejętności, jakie dziecko powinno nabyć podczas edukacji wczesnoszkolnej. Na początku warto usprawnić rączki i poprawić zdolności manualne. Tutaj pomocna jest plastelina czy obecnie dość modna ciastolina, manipulowanie drobnymi elementami typu koraliki, małe kawałki słomki, wiązanie sznurków, przeplatanki, rysowanie na piasku patykiem, rwanie gazet, wycinanie nożyczkami itp. Równie ważne jest huśtanie się, wspinanie po drzewach lub drabinkach, zjeżdżanie na zjeżdżalni, skakanie przez przeszkody. Zajęcia fizyczne wspomagają mięśnie, także te potrzebne podczas pisania, kształtują koordynację ruchową i ruchowo-wzrokową, rozwijają orientację w przestrzeni, wytrzymałość i umiejętność radzenia sobie z porażkami.

Następnie przychodzi kolej na rysowanie i malowanie kredkami, aby wyćwiczyć prawidłowy uchwyt oraz rysowanie po śladzie i szlaczki. Dość dobre skutki przy nauce pisania przynosi metoda Domana, która polega na pokazywaniu przez określony czas pojedynczych kartek z napisanymi całymi wyrazami (po jednym wyrazie na kartce), które dziecko uczy się rozpoznawać, a następnie samo stara się odwzorować.

Również ćwiczenia typu: kreślenie ręką dużych liter w powietrzu, rysowanie tych liter palcem po plecach rodziców, aby mogli oni je odgadywać, pisanie liter po tablicy lub wodzenie po wzorze, pisanie lub malowanie liter na różnej wielkości arkuszach papieru mogą bardzo pomóc we wstępnym procesie nauki pisania, a jednocześnie uwaga i wspólna zabawa z rodzicami mogą urozmaicić ten czas.

Przy nauce pisania należy zwrócić uwagę dziecka na charakterystyczne elementy pisma: miejsce rozpoczęcia pisania litery i rozmieszczenia jej w liniaturze zeszytu, na to, aby pisało wyrazy czytelnie, właściwie łączyło litery i pracowało we właściwym tempie. Podstawowe, znane, choć nie zawsze polecane formy ćwiczeń poprawnego pisania to: przepisywanie tekstu, pisanie z pamięci lub słuchu.