graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla młodszych czytelników

Jesteś energiczny czy energetyczny?

Jesteś energiczny czy energetyczny?

 

energetyczny – energiczny

Przymiotnika energiczny używamy na określenie człowieka, który ma dużo energii, jest szybki i zdecydowany w działaniu. Natomiast energetyczny to „związany z energetyką”, czyli nauką o przetwarzaniu i wykorzystywaniu różnych rodzajów energii. Tego słowa możemy też użyć, gdy w ogóle mówimy o energii w znaczeniu bliższym fizyce – przykładem może być bilans energetyczny organizmu, w którym oblicza się ogólne zapotrzebowanie energetyczne (czyli to, ile energii potrzebuje organizm, żeby dobrze funkcjonować) i na tej podstawie ustala potrzebną ilość pokarmu (czyli ile musisz zjeść, żeby mieć siłę do działania).