graj dalej

logo

Pisownia przymiotników z partykułą „nie”

Pamiętając o zasadzie, że przeczenie nie z przymiotnikami i przysłówkami pochodzącymi od przymiotnika piszemy łącznie, do rzeczowników dopisz przymiotniki w odpowiedniej formie, np. niefajny - niefajna zabawa.

Wasze komentarze:

Administrator pomaga w pisaniu komentarzy, poprawiając błędy ortograficzne. ;)

  • marysia:2018-03-27 12:36:40

    ja jestem w 4 klasie i wszystko z tego potrafie