graj dalej lub zamknij

i wybierz inną grę w menu po lewej.

logo

Strefa bez reklam


Nie pamiętam hasła

Dla wszystkich użytkowników, którzy chcieliby korzystać z serwisu bez oglądania reklam, wprowadziliśmy funkcjonalność "strefa bez reklam".


Aby korzystać ze strefy bez reklam należy zalogować się lub założyć konto wypełniając prosty formularz i dokonać płatności online przelewem w wysokości 24,00 zł (aktywacja na 30 dni, 24 zł/mc), lub 36,00 zł (aktywacja na 90 dni, 12 zł/mc), lub 48,00 zł (aktywacja na 180 dni, 8 zł/mc).