graj dalej

logo

Zakładanie konta

Wprowadź dane, za pomocą których będziesz logować się do strefy bez reklam.

Wpisz uważnie swój adres e-mail. Jeśli będzie błędny, nie będzie możliwa aktywacja konta i korzystanie z serwisu.

Hasło musi składać się z co najmniej pięciu znaków.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Firma SZLIFF Izabela Kanadys (dalej Administrator) z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 10 lok. 16, 00-564 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP: 1131014055, jako administrator danych osobowych, informuje Pania/Pana, iż:

 • Dane przetwarzane są w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń (w tym reklamacji):
  • dane przetwarzane są przez okres wymiany komunikacji pomiędzy Administratorem i Panem/Panią;
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Artykuł 6, ust. 1 b) GDPR(RODO);
  • dane nie są udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo;
 • Dane przetwarzane są w celu ochrony systemu teleinformatycznego oraz usług świadczonych przez Administratora:
  • dane przechowywane są przez 2 lata od wygaśnięcia umowy lub ustania wymiany korespondencji pomiędzy Administratorem i Panem/Panią;
  • podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Artykuł 6, ust. 1 f) GDPR(RODO), co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora;
  • dane nie są udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez prawo;
 • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy;
 • jest Pani/Pan zobowiązany/a do podania danych, ich niepodanie uniemożliwi weryfikację zapytania lub zgłoszenia oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora;

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: dane.osobowe@pisupisu.pl

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie wskazanym w regulaminie serwisu.
Chcę otrzymywać newsletter z serwisu PisuPisu.pl.